SM systém CD Tenis

Prodejní cena

300,00 Kč

POČET

CDD obsahuje ukázky aplikace metody SPS pro tenis - koordinace a stabilizace tenisových úderů - kondiční a kompenzační cvičení. ISBN: 978-80-87568-31-6