SM systém CD svalové řetězce

Prodejní cena

300,00 Kč

POČET

CD obsahuje obrazy svalových řetězců - anatomie svalových řetězců - funkce svalových řetězců - cvičení svalových řetězců - přirozená aktivace svalových řetězců při chůzi - cvičení dle svalové analýzy, výběr cviků při poruše svalové balance a poruše aktivace svalových řetězců - koordinace a stabilizace chůze - princip svalové kontrakce a dekontrakce - měření parametrů cviků. ISBN: 978-80-87568-03-3