Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář – Odstoupení od smlouvy

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, zkopírujte tento formulář do e-mailové zprávy a odešlete na adresu info@osobnitrenerka.com.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Ing. Andrea Špinarová, Kovanecká 11, 190 00 Praha 9

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

…………………………………………………………………………………………………

Datum objednání zboží:

…………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

…………………………………………………………………………………………………

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

…………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky :

…………………………………………………………………………………………………

Kupní cena bude vrácena převodem na bankovní účet číslo:

………………………………………… /……………………

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

…………………………………………………………………………………………………

Datum:

…………………………………………………………………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.